Categories:
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Guaranteed Safe Checkout
Payment Gateway

პრემიუმ-ხარისხის ავტომობილის უნივერსალური რეზინის ფარდაგების კომპლექტი სხვადასხვა მოდელებისთვის. კარგად ერგება ავტომობილის სალონს, რადგან დრეკადი და მოქნილია. დამზადებულია მაღალი ხარისხის ზედმიწევნით გამძლე რეზინისგან. არ აქვს სუნი. ინარჩუნებს ფერს. არ სრიალებს.

There are no reviews yet.

Be the first to review “FROGUM”

Your email address will not be published. Required fields are marked *